Waluty:
Polska
ubranka dla dzieci

Polityka prywatności

Udostępnianie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne . Organizator nie weryfikuje danych , jednak zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług bez podania uczestnika niektórych danych osobowych , w szczególności adres zamieszkania ( może to dotyczyć organizowanych konkursach i promocjach dla uczestników ) . O każdym czasie , których potrzebują , aby dostarczyć te dane Uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie .

Podczas Rejestracja uczestników może wskazaćdane osobowe , które są publicznie dostępne na stronie , a także okazją do nagłośnienia swoich danych osobowych. Uczestnik może zmienić zakres danych wykonanych publicznie dostępne w każdym czasie i usunięcia swoich danych osobowych. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie , przechowywanie i przetwarzanie przez organizatora następujących danych technicznych i technologicznych:

1. adres IP

2. czyli adres internetowy ( URL)

3. Adres strony internetowej , z którejuczestnik poszedł do Serwisu,

4. rodzaj przeglądarki używane przez uczestnika używa .

5. inne informacje przekazywane za pośrednictwem protokołu HTTP.

Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania organizatora zapisane w komputerze niewielkich plików tekstowych ( tzw. cookies ) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez organizatora. Pliki te nie gromadzą prywatnego Uczestnika informacji, nie należy zmienić konfigurację komputera , nie należy używać , aby zainstalować lub odinstalować oprogramowanie , wirusy , konie trojańskie , nie kolidują z integralnością danych lub Uczestnik nie może być przetwarzane przez inne strony internetowe i mogą być w każdej chwili odwołani przez Uczestnika .